Pro koho je kineziologie vhodná

Pro každého včetně dětí. Pro různé druhy problémů - od vztahových, zdravotních či psychických. Ty vznikají po prožití nějakého stresu v minulosti a tento stres, blok se uloží do psychiky člověka. To naruší normální fungování člověka. 

Uvedu na příkladu: pocity nepřijetí od rodičů nebo učitelů v dětském věku v některých situací mohou v dospělosti na pracovišti vyvolat dlouhodobé pocity "nejsem přijímán(a), nezapadám". To způsobuje další úzkosti, například ve spojení s vyššími nároky na sebe nebo nízkými osobními hranicemi či problémy s autoritami, může být příčinou současného problému, který vnímáme a který nám komplikuje život. 

Vztahy, komunikace

Citové vztahy mezi partnery, rodiči, sourozenci, kolegy, komunikační problémy, problémy s autoritami. 

Fyzické potíže

           Vždy mají problém v psychice.             Opakované nemoci, migrény, trávící i kožní problémy, atd. 

Práce 

  • Finanční problémy, vyčerpání, vyhoření, nenaplněná práce, fungování ve skupině, témata s rozhodováním, komunikací. 

Děti

Sociální nebo školní nevyzrálost, poruchy učení, koktavost, pomočování, různé strachy a úzkosti, problémové vztahy se sourozenci. 


Rozvoj

Vztah k sobě samému, téma sebedůvěry, sebehodnoty, osobních hranic, spojení se svým ženstvím/mužstvím, využití svého potencionálu.  

Strachy, zlozvyky

Zlozvyky jako kouření, kousání nehtů, strachy ze změny, selhání nebo strachy z neznámých věcí, špatných rozhodnutí, strach udělat chybu.

Průběh sezení 

Klient přichází s nějakým problémem, o kterém ví a umí ho pojmenovat. V druhém případě mu pomůžu téma stanovit během vzájemného rozhovoru a upřesnit pomocí svalového testu. Na klientovi je, aby se otevřel pozitivním změnám. 

Vysvětlení kineziologie na technickém modelu 

" V naší hlavě je computer, který má hardware i software. Software lze snadno poškodit nějakým virem, který změní určitou funkci tohoto počítače. Dává pak chybné výstupy a chyba se projevuje v různých oblastech fungování. Kineziolog se snaží program najít a uvolnit - odblokovat"                                                                                     Mgr. Pavel Bráblík - kineziolog    

Testování svalů je nepřímé testování mozku. Přes svalový test (dotýkám se jemně paží) komunikuji s mozkem a ptám se. Jeho reakce mi zobrazují informace, které jsou uložené hluboko v mozkových strukturách a které mají původ v minulosti. Tyto informace nemusí být vždy v souladu s naším vědomím a vnímáním. Tedy to, co nalezneme nemusí být vždy plně chápano. Nalezený problém uchopím, zaznamenám a uvolním.